Elállási nyilatkozat

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Postacím:

E-mail:

 

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás/ok nyújtására irányuló szerződés  tekintetében: 1

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 2

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása:                                                              (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt:

 

 

 

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő